Praktisch

Robertine Romeny
06 – 27 23 23 57
roromeny@gmail.com

Lid van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk

Een gesprek duurt één à anderhalf uur. Kosten per gesprek naar draagkracht tussen 35 en 70 euro
Autobiografisch schrijven: zie het aanbod op deze site
Levensgedichtwandeling: op maat