‘Speuren naar mijn rode draden’

Uitgangspunt voor deze schrijfdag is een bijzondere ontmoeting met iemand die je hele leven van belang blijkt. Toeval? Wat kwam er in beweging? Via verschillende opdrachten ga je beschrijven welke stappen en gebeurtenissen daarna volgden. Maar ook verdiep je je in de (vaak onbewuste) stappen die eraan voorafgingen. Je verkent hoe deze vriendschap een rode draad trekt door je hele leven. Hoe lopen de lijnen en verbanden?

Op deze manier licht je een draad op van het weefsel van je leven en daardoor valt er licht op onvermoede betekenissen of verbanden. Via korte schrijfoefeningen onderzoek je de verknooptheid van de draden, strengen en weefsels van je bestaan. Wanneer je op deze manier een reeks maakt kun je zien waarnaar je werkelijk op weg was, en misschien krijg je wel een glimp te zien van waarom je op aarde bent.

Lees meer over autobiografisch schrijven.

Praktisch
Datum wordt nog bekend gemaakt
Kosten naar draagkracht: tussen 50 en 80 euro, inclusief koffie, thee en lekkers
Locatie: De Nieuwe Ruimte, Molenweg 2, Mensingeweer
Aantal deelnemers: tussen 6 en 8 personen

Aanmelding:
Robertine Romeny
06 27 23 23 57
roromeny@gmail.com