Levenslooponderzoek

Aan de hand van een actuele levensvraag onderzoek je de verschillende leeftijdsfasen, in stappen van zeven jaar. Door mijn vragen ontdek je hoe deze universele wetmatigheden zich verhouden tot jouw unieke, individuele levensweg. Welke levensthema’s en motieven ‘sturen’ de gebeurtenissen in jouw leven, wat is de rode draad die je leven tot een geheel maakt? Je ziet nieuwe verbanden door de verschillende levenslijnen. Je verwerft inzicht en overzicht in je levensloop – met de hindernissen en kansen. Dit geeft je nieuwe zelfkennis, een stevige bodem. Je maakt de balans op: Wat heb ik uit mijn verleden meegenomen in het heden? Wat wil ik daarvan behouden om in de toekomst te gebruiken?

Afhankelijk van je leeftijd besteden we hieraan tussen zes à tien gesprekken.