Levenslooponderzoek

Aan de hand van een actuele levensvraag onderzoek je de verschillende leeftijdsfasen, in periodes van zeven jaar. Door mijn vragen ontdek je hoe deze universele wetmatigheden zich verhouden tot jouw unieke, individuele levensweg. Welke levensthema’s en motieven ‘sturen’ de gebeurtenissen in jouw leven, wat is de rode draad die je leven tot een geheel maakt? Je ziet nieuwe verbanden door de verschillende levenslijnen. Je verwerft inzicht en overzicht in je levensloop – met de hindernissen en kansen. Dit geeft je nieuwe zelfkennis, een stevige bodem. Je maakt de balans op: Wat heb ik uit mijn verleden meegenomen in het heden? Wat wil ik daarvan behouden om in de toekomst te gebruiken?

In ieders biografie spelen algemene en persoonlijke motieven. De eerste betreft algemene wetmatigheden en ontwikkelingsfasen waarmee ieder mens te maken krijgt, zoals geboren worden, het wisselen van tanden, de mogelijkheid om kinderen te krijgen, overgang, ziektes en doodgaan.

De tweede betreft de unieke en persoonlijke motieven van ieder mens: Wat doet het individu met dat wat hem overkomt? Ieder werkt daarmee in zijn leven op zijn of haar eigen manier. Zelfs al doe je niets! De een verzet zich tegen een ziekte, een ander gaat gezonder leven. Nog een ander ziet het als kans zich te ontwikkelen. Hoe ga jij om met wat je tegenkomt?

Dat gebied is ons werkterrein. Het spanningsveld tussen wat je overkomt, wat je toevalt, en dat wat je daar zelf mee doet. De verhouding tussen het algemene en het persoonlijke motief.

Afhankelijk van je leeftijd besteden we hieraan tussen zes à tien gesprekken.

Meer informatie over biografiek op Wikipedia