Klachtenregeling

Alle informatie die deelnemers en cliënten geven aan Robertine
Romeny – Praktijk voor Biografiek wordt zo zorgvuldig mogelijk
behandeld.

Ik probeer duidelijk en open te communiceren, waardoor we onvrede en kritiek meteen kunnen bespreken en oplossen. Wanneer je toch ontevreden bent over mij als coach of cursusleider, dan kun je dat het beste direct met mij bespreken.

Mochten wij er samen in gesprek niet uitkomen, dan kun je gebruik
maken van de klachtenregeling van de Beroepsorganisatie voor Biografisch Coaches.

Deelname
Deelname aan biografische gesprekken, workshops en cursussen geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door deel te nemen verklaar je je akkoord met dit uitgangspunt.