Biografisch drieluik

Gesprekken naar aanleiding van drie eenvoudige tekeningen van situaties in je leven, het zogenoemde drieluik. Je kiest een gebeurtenis of keerpunt in je levensloop, die jou bezighoudt of waarover je meer wilt weten. Door de vragen die ik hierover aan jou stel, ontwikkel je bewustzijn over (een deel van) je leven, een thema, een gebeurtenis, een keuze, enzovoort. Door het verhaal in beeld te brengen, kun je er van buitenaf naar kijken, je stapt even uit eventueel gepieker. Je werpt op een nieuwe manier licht op de situatie, op waar je nu staat en op wat je te doen staat.

De tekeningen maak je zelf ter plekke, dus niet vooraf. Je hebt geen tekentalent of tekenervaring nodig. Het drieluik kan zelfstandig worden beoefend of als onderdeel van andere gespreksvormen.

Eén à twee gesprekken.

Meer informatie over biografiek op Wikipedia