Tarieven en annulering

Tarieven
Biografische gesprekken: Een gesprek duurt één à anderhalf uur. Tarief per gesprek naar draagkracht tussen 40 en 80 euro
Autobiografisch schrijven: zie het aanbod op deze website.
Levensgedichtwandeling: op maat

Betalingen op rekeningnummer NL 17 ASNB 0707 1681 04, ten name van RM Romeny.

Ziektekostenverzekeringen vergoeden een biografisch traject (nog) niet. Sommige vergoeden in bepaalde gevallen wel coaching. Informeer hiernaar bij uw ziektekostenverzekering.
Of vraag uw werkgever naar de mogelijkheid van een budget voor uw persoonlijke ontwikkeling.

Deelname
Deelname aan biografische gesprekken, workshops en cursussen geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door deel te nemen verklaar je je akkoord met dit uitgangspunt.

Annulering
Annuleringsvoorwaarden gesprekken
Tot 24 uur voor de aanvang van het gesprek kan de cliënt zich kosteloos afmelden. Daarna wordt het volle bedrag in rekening gebracht.

Annuleringsvoorwaarden cursussen
Wanneer de deelnemer van een cursus zich 6 weken of meer voor aanvangsdatum terugtrekt, storten wij het volledige cursusbedrag terug met aftrek van 25 euro administratiekosten.
Annulering tussen 3 en 6 weken voor de cursus geeft recht op restitutie van de helft van het cursusbedrag. Wanneer de deelnemer 3 weken of minder voor de cursus afzegt, betaalt hij of zij het volle cursusbedrag.
Een deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld als hij niet aanwezig is of wanneer hij de cursus voortijdig beëindigt.
Indien een cursus om wat voor reden dan ook niet door kan gaan, worden de deelnamekosten teruggestort.