Autobiografisch schrijven

Tijdens een workshop autobiografisch schrijven gaan de deelnemers aan de hand van korte schrijfopdrachten voorvallen en belevenissen uit hun leven opdiepen én verdiepen. Je hoeft geen schrijftalent te hebben en het gaat er niet om ‘mooi’ te schrijven. Het gaat erom te schrijven vanuit een open, niet oordelende geest. Je zult merken dat de verhalen zichzelf schrijven en dat je ontdekkingen doet en inzichten krijgt. Door de afstand in de tijd en door vanuit verschillende perspectieven naar vroegere gebeurtenissen te kijken, krijg je er een frisse blik op. Het zal een verrassing zijn om te merken hoe het je oplaadt.

Wat de deelnemers hebben geschreven mogen zij ook voorlezen. Dit brengt herkenning en geeft tevens context aan ieders eigen belevenissen. Het samen schrijven in een groepje is een hartverwarmend gebeuren.

Ervaringen van deelnemers
* ‘Ik kreeg allemaal herinneringen die ik vergeten was.’
* ‘Ik dacht altijd dat ik niet kon schrijven, maar nu vloeiden de zinnen uit mijn pen.’
* ‘Ik kwam weer thuis in mijn eigen leven.’
* ‘Het geeft energie om in een groep te schrijven.’
* ‘Het deed een ander appèl op mijn creativiteit.’

Autobiografisch schrijven is een drieslag:
Schrijven: doe je voor jezelf
Voorlezen: voor jezelf en de luisteraars. Door het te laten klinken krijgt je verhaal een bestaan in de wereld. En door het te delen krijgen de luisteraars een context voor hun eigen verhaal. Dat doe je alleen als je het wilt
Luisteren: is het geschenk van de luisteraar. Luisteren doe je met je hart. Je luistert autobiografisch, dwz je luistert in jezelf, innerlijk, laat het verhaal van de ander in jou klinken. Zonder oordeel.

Bij elke levensfase en bij elk thema krijg je informatie over de kenmerken en de specifieke uitdagingen van die periode of het onderwerp. Je krijgt uitleg over technieken voor het ophalen van en beschrijven van gebeurtenissen in je leven.
Aangekleed met toepasselijke gedichten en zelf gedichten schrijven.

Deze schrijfworkshops variëren van een incidentele bijeenkomst tot een reeks over een thema, in groepsverband of individueel. Ook is het mogelijk om een workshop te ‘bestellen’ voor een team, vriendengroep of viering van een verjaardag of jubileum. Hieronder wat mogelijkheden. Kijk in de agenda voor actuele schrijfcursussen. Hieronder enkele voorbeelden.

Schrijfcursus ‘Op zoek naar mijn verzonken landschap’
In de cursus ‘Op zoek naar mijn verzonken landschap’ trek je via autobiografisch schrijven door alle levensfasen heen, van je vroegste jeugd tot nu. Per periode van zeven jaar haal je herinneringen op en beschrijft die. Door de schrijfopdrachten doe je verrassende ontdekkingen en krijg je meer inzicht in je eigen avontuur. Zo geef je gebeurtenissen vanuit een ander perspectief weer, wat de rode lijnen ertussen zichtbaar kan maken. De gebeurtenissen die je al schrijvend oproept, geven je meer zicht op wie je bent en op de samenhang in je leven. Al schrijvend verken je zo je unieke levensloop en leg je eventueel de basis voor een levensboek.

Schrijfcursus ‘Schatgraven in je eigen leven’
Aan de hand van korte opdrachten diep je voorvallen uit je leven op en beschrijft die vanuit verschillende perspectieven. Je zult merken dat de verhalen zichzelf schrijven. Ook het gedicht waarmee je een schrijfronde afsluit, vloeit als vanzelf uit je pen. Deze cursus bestaat uit vijf samenhangende bijeenkomsten.

Schrijfdag: Speuren naar mijn rode draden
Bij het maken van een reeks verken je het weefsel van je leven. Hoe lopen lijnen en verbanden in je leven? Vanuit een ontmoeting, besluit of wending ergens in je leven onderzoek je welke (vaak onbewuste) stappen hieraan voorafgingen en verdiep je je in de stappen die je daarna zette. Wat kwam hiermee in beweging?
Op deze manier licht je een draad op van het weefsel van je leven en daardoor valt er licht op onvermoede betekenissen of verbanden. Via korte schrijfoefeningen onderzoek je de verknooptheid van de draden, strengen en weefsels van je bestaan. Wanneer je een reeks maakt kun je zien waarnaar je werkelijk op weg was, en misschien krijg je wel een glimp te zien van waarom je op aarde bent.

Schrijfmiddag ‘Het geheim van het drieluik’
Je maakt drie eenvoudige schetsen van situaties in je leven, een zogenoemd drieluik. Het uitgangspunt is een gebeurtenis, besluit of keerpunt in je levensloop waarover je meer wilt weten. Naar aanleiding daarvan krijg je verschillende schrijfoefeningen.
Door de gebeurtenissen in beeld te brengen en die vervolgens biografisch te beschrijven, stijg je er als het ware bovenuit en ziet onverwachte verbanden. Misschien geeft het je een aanwijzing welke richting je moet inslaan.
De tekeningen maak je zelf ter plekke, dus niet vooraf. Je hebt geen tekentalent of tekenervaring nodig.

Schrijfcursus ‘Leven alsof je zeeën van tijd hebt’

Heb jij ook altijd te weinig tijd? Denk je vaak: ‘Eígenlijk had ik dit willen doen.’ Of denk je juist: ‘Had ik maar íets gedaan?’ Verbeuzel je je tijd met tv en social media? Wil je weer eens zonder besef van tijd bezig zijn? Tijdens de schrijfcursus ‘Leven alsof je zeeën van tijd hebt’ onderzoek je hoe jij met tijd omgaat. En misschien ontdek je waarom je altijd tijd te weinig of te veel hebt en hoe het komt dat je vaak denkt: ‘Eígenlijk had ik dit willen doen’.

Meer weten?
Wil je meer weten over deze cursussen? Of wil je een cursus op maat voor je familie, vrienden/vriendinnen of team? Mail of bel:
Robertine Romeny
roromeny@gmail.com
06 – 27 23 23 57

Meer informatie over biografiek op Wikipedia.