Schrijfochtenden ‘Oud(er) worden kan altijd nog’

Voor alles is een tijd in je biografie: leren, liefhebben, werken, zorgen, ontspannen… En elke levensfase heeft zijn eigen kenmerken en uitdagingen. Je bent eigenlijk je hele leven ‘in wording’, hoeveel jaren je ook telt. Dat gaat door tot je laatste ademtocht. Tot dat moment ben je aan het
léven, al groeiend ouder worden. Je bent dus enorm ervaren in het ouder worden. Maar waarom voel je dan soms een taaie tegenstroom?

Tijdens deze cursus ga je al schrijvend op weg naar de volgende levensfase. Welke vraagstukken zijn in deze periode aan de orde? Welke vaardigheden heb je nodig om met nieuwe situaties om te gaan? Hoe kun je betekenis blijven geven? Je krijgt schrijfopdrachten om je zegeningen en leermomenten van vroeger op te halen en die te verbinden met je leven nu. Bezinnend waar nodig, bruisend waar het kan!

Ouder worden is een fase met een eigen betekenis. Hoe dat eruitziet, ga je schrijvenderwijs onderzoeken. Merk je dat het accent naar de binnenwereld is verschoven? Uit welke bronnen put je nu inspiratie? Hoe leid je je leven met toenemende kwetsbaarheid? Wat wil je doen in de tijd die jou resteert? Heb je nog iets recht te zetten of te vergeven? Wat zou er anders zijn in de wereld als jij er niet was? Misschien zelfs: wat is mijn opdracht in de wereld? Kortom: terugkijken, balans opmaken en vooruitblikken.

Je zult merken dat schrijven in een groepje verrijkend is en je vitaliteit versterkt. En dat de wijsheid die je in een ervaren leven hebt opgedaan, van grote waarde is.

Lees meer over autobiografisch schrijven.

Praktisch
Data: voorjaar 2021, data worden nog bekend gemaakt
Tijd: 10:00 tot 12:30 uur
Locatie: De Fontein, Eikenlaan 255, Groningen
Aantal deelnemers: 5 tot 8 personen