Gesprekken over je levensloop

Bij de gesprekken over je leven gaan we uit van een vraagstuk dat nu voor jou speelt. Zoals: Waarom overkomt mij dit telkens? Hoe vind ik een nieuwe uitdaging in mijn werk? Hoe verder met mijn partner? Hoe zorg ik dat ik mezelf niet verlies in alles wat op me afkomt? Of: Wat is de rode draad door mijn leven?

De antwoorden liggen verscholen in je eigen biografie. Mijn deskundigheid bestaat eruit samen met jou die unieke rode draad van jouw leven zichtbaar te maken. Hierdoor weet je beter wie je bent en hoe je jouw verhouding met de wereld vormgeeft en kan vormgeven. Praktisch en toekomstgericht.

Ieders biografie geeft de mogelijkheid tot groei en zelfverwerkelijking. Daarnaar gaan we op zoek in deze gesprekken. Door terug te kijken naar het verleden kun je het heden meer betekenis geven. Je gaat samenhang zien tussen gebeurtenissen in je levensloop en de betekenis ervan. Hoe heb jij een antwoord gevonden op gebeurtenissen en ontwikkelingen die op je toe kwamen? Waar sta je nu? Welke stap kun je zetten naar de toekomst nu je dit weet?

In het eerste gesprek verkennen we met welke vraag je de gesprekken ingaat en verhelderen die zo nodig. We bespreken welke gespreksvorm het meest geschikt is en ik vertel over mijn werkwijze.

Een biografisch gesprek komt altijd op de juiste tijd.

Ik bied verschillende mogelijkheden: biografisch zelfportret, levenslooponderzoek, biografisch drieluik en gesprekken over thema’s die bij herhaling terugkeren. Soms is het wenselijk om combinaties te maken.

Meer weten?
Bel of mail me gerust als je meer wilt weten:
06 27 23 23 57
roromeny@gmail.com

Meer informatie over biografiek op Wikipedia.