Biografisch zelfportret

Tijdens de gesprekken gaan we uit van een vraagstuk dat nu voor jou speelt. Daarvoor onderzoeken we hoe jij je op verschillende levensterreinen beweegt. Anders dan in een chronologische terugblik, maak je in deze gesprekken een dwarsdoorsnede van je leven. Je ontdekt je hoe jij omgaat met:

    • de tastbare werkelijkheid, de materie, spullen, concrete plaatsen zoals de plek waar je bent opgegroeid, je lichaam;
    • gewoontes, ritmes, overtuigingen, ontwikkeling en energie;
    • sympathie en antipathie, verbinding met je omgeving, idealen, verlangen en afkeer;
    • individualiteit, essentie, keuzes, waar ga je op de rem staan en waar kies je richting.

Uit deze vier kijkrichtingen ontstaat een zelfportret. Je maakt de balans op en ziet jezelf in een nieuw licht. Je weet waar je nu staat. Je vindt richting, weet wat je wilt doen en waarom.

Zes gesprekken.

Meer weten?
Bel of mail me gerust als je meer wilt weten:
06 27 23 23 57
roromeny@gmail.com

Meer informatie over biografiek op Wikipedia