Biografisch zelfportret

Tijdens de gesprekken maak je een dwarsdoorsnede van je leven en onderzoek je hoe jij omgaat met:

    • de tastbare werkelijkheid, de materie, spullen, concrete plaatsen, je lichaam;
    • gewoontes, ritmes, overtuigingen, ontwikkeling en energie;
    • sympathie en antipathie, verbinding met je omgeving, idealen, verlangen en afkeer;
    • individualiteit, essentie, keuzes, waar ga je op de rem staan en waar kies je richting.

Uit deze vier kijkrichtingen ontstaat een zelfportret. Je maakt de balans op en ziet jezelf in een nieuw licht. Je vindt richting, weet wat je wilt doen en waarom.

Zes gesprekken.