Jaarschrijfcursus ‘Herinneren is werk in uitvoering’

Elke dag brengt nieuwe ervaringen die de gebeurtenissen uit het verleden in een ander licht zetten. Het verhaal dat ik vandaag schrijf over een gebeurtenis van vroeger, is een ander verhaal dan ik er een jaar geleden over vertelde. En mijn zus heeft weer een andere visie op de gebeurtenis dan ik. Al schrijvend word je je daarvan bewust. Zo actualiseer je je verleden en verbind je dat met je leven nu. En dat geeft weer inspiratie voor jouw toekomst. Vandaar dat je kunt zeggen dat elke herinnering werk in uitvoering is.*)

Wil je het ook ervaren? In deze cursus ga je een jaar lang schrijven over je leven. Van september tot en met mei: elke maand een dag schrijvend herinneren. Door de afstand in de tijd en door vanuit verschillende perspectieven naar belevenissen te kijken, komen vergeten verhalen weer te tevoorschijn. En zo krijg je al schrijvend zicht op het panorama van je leven.

Je hoeft geen ervaring met schrijven te hebben. Door mijn opdrachten schrijven je verhalen zichzelf. Je krijgt technieken aangereikt om je geheugen aan te spreken en voor het beschrijven van voorvallen in je leven. Hoe kun je bijvoorbeeld je zintuigen gebruiken om gebeurtenissen op te roepen? Ook het herkennen van rode draden en levensthema’s staat op het programma.

Als je wilt kun je je eigen verhalen laten klinken en je hoort de verrassende verhalen van anderen. Je boort je creatieve bronnen aan en verbindt je tegelijk op een diepere manier met je leven. Autobiografisch schrijven verrijkt.

Praktisch
Data: vrijdag 27 oktober, 17 november, 15 december, 26 januari, 23 februari, 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni
Tijd: 10:00 tot circa 16:00 uur
Kosten naar draagkracht: tussen 585 en 810 euro (tussen 65 en 90 euro per keer), inclusief thee, koffie, koek en biologische lunch. Je kunt in termijnen betalen. Als de kosten echt een belemmering zijn om deel te nemen, laat het me dan weten. Ik denk graag met je mee.
Aantal deelnemers: tussen 5 en 7 personen

Aanmelding
Robertine Romeny, 06 – 27 23 23 57, roromeny@gmail.com

Deelnemers over eerdere cursussen
Deelnemers vertellen dat ze door deze cursus steviger op hun benen staan. Ze boorden hun creatieve bronnen aan en verbonden zich tegelijk op een diepere manier met hun leven. Dat biedt zicht op je levensweg. Op wie je bent en op wat je te doen staat.

Cursus 2020-2021

    • Mary: ‘Ik heb door de valleien van mijn herinneringen gereisd en heb ijkpunten ontdekt die mij gevormd hebben.’
    • Bertha: ‘Deze cursus werkte voor mij verdiepend in mijn herinneringen. De zwaarte ging eraf.’
    • Michèle: ‘Je kunt zichtbaar worden aan jezelf en de wereld.’
    • Dick: ‘Deze cursus geeft je de gelegenheid om je perspectief op levensgebeurtenissen door schrijven te veranderen. Oude oordelen en vooral onbewuste veroordelingen worden zomaar milder en zachter.
    • Gertie: Ik heb gehuild, gemopperd, gelachen en je vervloekt tijdens de cursus. Maar het resultaat mag er zijn: Rust, genieten. Zaken zijn eindelijk tot rust gekomen, afgerond. Meer tevredenheid over en inzicht in mijn leven. Wat wil een mens nog meer?

   Cursus 2019-2020

   • Ik word wakker in de lijn van mijn leven.
   • Ik heb genoten, prachtige opdrachten, daardoor komt mijn schrijfmotortje op gang.
   • Puzzelstukjes zijn op hun plaats gevallen.
   • Mooi evenwicht tussen lichtheid en ernst.
   • Door de verhalen van de anderen ben ik ervan doordrongen dat iedereen die schrijft uniek is in inhoud en stijl.
   • Ik denk dat je door deze manier van schrijven een beter mens wordt.
   • Mooi om te merken dat een herinnering door perspectiefwisseling een andere wending of kleur krijgt.
   • Heel prettig hoe Robertine een vrije ruimte weet te scheppen. Hierdoor komt ieders uniciteit duidelijk naar voren.

    

   *) ‘Elke herinnering is een werk in uitvoering’, schrijft Zia Haider Rachman in zijn roman In het licht van wat wij weten.