Mens-zijn in het hart van de tijd

‘In het mysterie van onze biografie kunnen we uit draagkracht opstaan en vrijheid ervaren.
Het samen mens-worden en de betekenis daarvan in onze tijd ervaren.’
Christine Gruwez